Hbo-werkconferentie wetenschappelijke integriteit (Dutch)

In September 2018 heeft de Vereniging Hogescholen de Nationale Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit ondertekend. Hiermee heeft het hbo grote stappen gezet in de bevordering van wetenschappelijke integriteit aan hogescholen, en bovendien ingestemd met de zogeheten zorgplichten. Om een actueel beeld te krijgen over de stand van zaken rondom de implementatie van deze zorgplichten, hebben de Vereniging Hogescholen en het NRIN dit najaar hbo-breed een vragenlijst uitgestuurd. De uitkomsten van deze inventarisatie geven aan dat er hard gewerkt wordt de verschillende zorgplichten te realiseren, maar er evengoed uitdagingen zijn waarover betrokkene graag met elkaar in gesprek gaan. 

Daarom organiseren de Vereniging Hogescholen en het NRIN op 2 december 2021 van 9:00-12:00 een werkconferentie over wetenschappelijke integriteit. Het programma is hieronder opgenomen. Inschrijving kan via deze link.

 

Programma

Moderator:
Frank van der Zwan, coördinator onderzoeksbeleid en internationalisering Vereniging Hogescholen

Tijd Spreker Onderdeel
9:00-9:15 Anka Mulder
Voorzitter CvB Saxion Hogescholen 
Welkom
9:15-9:45 Frank van der Zwan
Coördinator onderzoeksbeleid VH
Presentatie resultaten enquête
(incl. 10 min Q&A)
9:45-10:15 Lex Bouter
Voorzitter NRIN, Professor Integriteit en Methodologie AmsterdamUMC, Vrije Universiteit
Rol van NRIN voor het hbo
(incl. 10 min Q&A)
10:15-10:25 10 min. pauze  
10:25-11:10 Rob van der Sande
Lector Hogeschool Arnhem Nijmegen
TETRIAS, scholing voor verantwoord onderzoek aan hogescholen
(incl. 10 min Q&A)
11:10-11:55 Mariette van den Hoven
Professor Medische filosofie en ethiek, AmsterdamUMC
Onderwijsmateriaal WI voor hogescholen
(incl. 10 min Q&A)
11:55-12:00 Frank van der Zwan
Coördinator onderzoeksbeleid Vereniging Hogescholen
Afsluiting

 

 

 

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Social media

2020 - nrin.nl | Disclaimer | Privacy Policy | Sitemap