VSNU bijeenkomst 'Plagiaat in onderwijs en onderzoek' (in Dutch)

Tjidens een deze online bijeekomst zal er ingegaan worden op een aantal vragen. Wat zijn de juridische contouren van het begrip plagiaat en hoe verhouden die zich tot de eisen die daaraan worden gesteld vanuit het oogpunt van wetenschappelijke integriteit? Zijn er – historisch gezien – ontwikkelingen aan te wijzen in hoe er over plagiaat (en originaliteit) wordt gedacht? Welke best (of: worst) practices treffen we aan in methoden van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek?

Voor programma en aanmelding zie onder.

Event Information

Event Date 26-01-2021
We are no longer accepting registration for this event

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Social media

2020 - nrin.nl | Disclaimer | Privacy Policy | Sitemap